Obnovujeme
zdroje Zeme

Know-how

Členstvá

Spoločnosť Zdroje Zeme a.s. je členom v národných európskych a medzinárodných organizáciách. Aj prostredníctvom nich získava nové poznatky a informácie o aktuálnom dianí v danej problematike a dostáva sa do povedomia medzi top inovátormi.

Názov/Sídlo:
ECN - European Compost Network, Bussels
Zamerania:
Problematika kompostovania
Členstvo od:
2019
Názov/Sídlo:
AVOH – Asociácia výrobcov organických hnojív
Zamerania:
Združenie podnikateľov v oblasti výroby a predaja organických hnojív
Členstvo od:
2022
Názov/Sídlo:
Bioeconomy Cluster, Nitra
Zamerania:
Biohospodárstvo
Členstvo od:
2022
Názov/Sídlo:
BIC – Bio-based Industries Consortium, Brussels
Zamerania:
Zoskupenie európskych priemyselných lídrov v sektore biohospodárstvo
Členstvo od:
2023
Názov/Sídlo:
V4 Biochar - V4 Biochar Platform, Praha
Zamerania:
Združenie záujmových subjektov v oblasti vývoja, výskumu, výroby a distribúcie bio uhlíka a z neho produktov
Členstvo od:
2022

Partnerstvá a spolupráca:

Zdroje Zeme oslovuje čoraz viac národných aj zahraničných spoločností a jednotlivcov so záujmom o spoluprácu.

Spolupracujeme a konzultujeme s vedeckými pracovníkmi alebo inštitúciami

 

 • prof. Ing. Vladimír Šimanský PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 • prof. Ing. Jan Gaduš, PhD.,

SPU Nitra

 • Edward Someus

Inventor and owner, 3R-BioPhosphate Ltd., Kájaszó (HU)

 • Prof. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

Česká akadémie věd, Praha

 • Doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Per Hansson

Secretary general in Nordic Agri Research (SE)

 • Cornelius J. van Blerk

Norwegian University of Life Sciences (NO)

 • Ivana Trkulja

International Centre for Research in Organic Food Systems – CORE (DK)

 • a ďalšími zahraničnými odborníkmi z odvetvia
  poľnohospodárstva, energetiky a bio-odpadov

 

Zúčastňujeme sa významných európskych podujatí zameraných na podporu zdravej pôdy a cirkulárnu ekonomiku:

Aktívne sa uchádzame o partnerstvá v rámci viacerých konzorcií v projektoch medzinárodnej spolupráce:

Certifikáty, ochranné známky a patenty

ISO certifikáty

9001:2015: Riadenie projektov výskumu a vývoja v oblasti druhotného
spracovania surovín,
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu fermentáciou.

14001: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu fermentáciou

Patentové a úžitkové vzory na Slovensku

Výrobný proces, technológia a výstupný produkt majú na Slovensku udelené 4 patenty (PP) a 4 úžitkové
vzory (PUV):

 • Komplexný technologický proces BRKO / PP No.288692/2018 a PUV No.8193/2018,
 • Kontajnerový hygienizátor biologicky rozložiteľných odpadov a spôsob ich hygienizácie / PP No.
  288673/2019 a PUV No. 7943/2017
 • Biouhlíkový regeneračný a/alebo zúrodňovací substrát PP No.288651/2019 a PUV No.7914/2017,
 • Priemyselný biouhlíkový zúrodňovací substrát a spôsob jeho prípravy / PP No.288676/2019 a PUV
  No.7923/2017,

Medzinárodné patenty

Technologický proces je v súčasnosti chránený patentom v 58 krajinách sveta napr:

 • EPO – európsky patent No. EP363 8953 udelený dňa 9.7.2021 a validovaný v 37 krajinách Európy,
 • EAPO – patent v 8 krajinách euroázijského regiónu udelený dňa 15.9.2021,
 • Čína – patent udelený dňa 24.9.2021
 • Ukrajina – patent udelený dňa 22.6.2022
 • USA – patent udelený dňa 2.8.2022
 • Saudská Arábia – patent udelený dňa 8.1.2023
 • Južná Afrika – patent udelený dňa 23.12.2020

Biouhlíkový substrát má patent v 14 krajinách sveta a EPO, ktoré zahŕňa 37 krajín, v ktorých
pripravujeme validáciu, napr.:

 • EPO – európsky patent No. 355 8898 udelený dňa 25.5. 2023,
 • EAPO patent v 8 krajinách euroázijského regiónu udelený dňa 13.4.2023
 • Japonsko – patent udelený dňa 10.8.2022
 • Ukrajina – patent udelený dňa 6.1.2021
 • Austrália – patent udelený dňa 2.2.2023
This site is registered on wpml.org as a development site.